Radarske kontrole

   Od dana 16.2.2018. godine stacionarni radar SR 520 nalazi se na lokaciji Kupres.  

 

POKRETNI RADAR ( kontrola brzine iz policijskog vozila ) će biti na sljedećim relacijam

      
  
            19.02.2018. godine (ponedjeljak),
        od 8,00 - 13,30 sati na relaciji Livno - Tomislavgrad - Studena Vrila,
        od 18,30 - 23,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavrad. 

           20.02.2018. godine (utorak), 
        od 8,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - Priluka - B. Grahovo,
        od 15,30 - 19,00 sati na relaciji Livno - Šujica - Tomislavgrad.


             21.02.2018 godine (srijeda),
        od 8,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - Guber - Podgradina,
        od 16,00 - 19,00 sati na relaciji Livno - Šujica - Kupres.


            22.02.2018. godine (četvrtak),
        od 8,00 - 14,00 sati na relaciji Livno - Priluka - Glamoč,
        od 15,30 - 18,30 sati na relaciji Livno -Guber - Podgradina.
       

            23 .02.2018. godine (petak),
        od 8,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Guber - Podgradina.
        od 00,00 - 03,00 sati u gradu Livnu.

       
            24.02.2018. godine (subota),
         od 08,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - B. Grahovo - Drvar,
         od 23,30 -03,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad.
   
 
            25.02.2018 godine (nedjelja),
          od 08,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Glamoč - Mliništa,
          od 15,30 -18,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad.
       

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.

                              

 

 


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  
 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 


   

  

   

   

    

   


  


 

 

   

   


  

 

  

  

  

  

   

 

    

 

 

  
  

       

  

   

 

                                

                               

                            

 


                            


                          
                           
             
             

 
   

       


                           
                     
                             

 

 

 

                              
                             
 
                                                       


    


                            

                               
                               


                

                          
                              

 

 

 

 

 

 


                               

 

 

        

 

 


                      

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova K10
L I V N O

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8
80101 Livno

034/201-900   centrala
034/206-077   Kabinet ministra
034/206-044   Glasnogovornik

e-mail:
info@mupk10livno.com

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x