Linkovi

Neki od preporučenih linkova:

PU Bosna i Hercegovina

Federalna uprava policije i liste PU u FBiH

Policija Republike Srpske

PU Republika Hrvatska

Policijske stanice u RH

PU Republika Srbija

Policjske stanice u Republici Srbiji

PU Crna Gora

Policjske stanice u Crnoj Gori

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova K10
L I V N O

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8
80101 Livno

034/201-900   centrala
034/206-077   Kabinet ministra
034/206-044   Glasnogovornik

e-mail:
info@mupk10livno.com

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x